Selecteer een pagina

De term administratie en boekhouding worden vaak gebruikt voor als hetzelfde begrip. Waar de ene ondernemer het begrip boekhouding gebruikt, gebruikt een andere ondernemer het begrip administratie. Wat is nou het verschil tussen een administratie en boekhouding? Dit zal ik je kort vertellen, laten we eerst beginnen met te kijken wat de dikke van Dale daarover zegt.

De dikke van Dale zegt het volgende:

ad·mi·nis·tra·tie (de; v; meervoud: administraties)
1. beheer van stukken: ledenadministratie, loonadministratie
2. de mensen die daarmee belast zijn
3. de stukken

boek·hou·ding (de; v; meervoud: boekhoudingen)
1. het boekhouden
2. de gezamenlijke stukken: de boekhouding in beslag nemen
boek·hou·den (hield boek, heeft boekgehouden)
1. volgens bep. regels aantekening houden van feiten van financiële aard

De dikke van Dale maakt het niet heel veel duidelijker. Hopelijk maakt het onderstaande het verschil wel duidelijk.

Wat is een administratie?

Elke ondernemer is verplicht om een administratie te voeren, de belastingdienst stelt hier ook diverse eisen aan. Met een goede administratie wordt vastgelegd wat er in de onderneming gebeurd en wordt er overzicht gehouden. Een administratie bevat alle gegevens over een onderneming die op papier of digitaal zijn vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Kasboek en kassabonnen
 • Inkoopboek en alle inkoopfacturen
 • Verkoopboek en alle verkoopfacturen
 • Bankschriften
 • Contracten
 • Activastaten
 • Verzekeringen
 • Kilometer/reisregistratie
 • Urenregistratie
 • Personeelsadministratie
 • Agenda’s en afspraken
 • Correspondentie
 • Software en databestanden

Wat is een boekhouding?

Een onderdeel van de administratie is de boekhouding oftewel de financiële administratie. Alles wat valt onder het verwerken van financiële zaken is dus de boekhouding. Hierbij kan gedacht worden aan de inkoopfacturen, verkoopfacturen, kastransacties, banktransacties. Ondanks dat de boekhouding maar een deel van de administratie is, is dit wel een van de belangrijkste delen. De boekhouding zorgt ervoor dat er inzicht is in de cijfers. Met inzicht in de cijfers weet je hoe je ondernemer ervoor staat maar het is  nodig ook voor de belastingaangiftes. 

De boekhouding is het financiële gedeelte van een administratie.

Nu dat je het verschil tussen een administratie en een boekhouding weet, heb jij je administratie op orde? Als je hier wat hulp bij kan gebruiken neem contact op via het contactformulier

Bron:
https://www.belastingdienst.nl/
https://www.kvk.nl/
https://www.knab.nl/
https://www.nba.nl/ 
https://vandale.nl/